22 Δεκ 2014

Προτάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταπόλεως

Μετά από συνεργασία με τον Πρόεδρο της κοινότητας και το Δ.Σ.  καθώς και με τον τοπικό σύλλογο Αγία Σοφία συντάξαμε το παρακάτω έγγραφο με τις  εξής προτάσεις :

Αξιότιμοι κ.κ. Δήμαρχε και Πρόεδρε της Κοινότητας, στον οποίο κοινοποιείται το έγγραφο προς ενημέρωση, ενόψει της αναλήψεως των καθηκόντων σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου ενόψει της έναρξης της καινούριας θητείας σας στο Δήμο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν, απόψεις και αιτήματα από τους κατοίκους του Δήμου, σας υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις:

  1. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων είναι μεγάλης ηλικίας και τα μέσα συγκοινωνίας είναι ανύπαρκτα για μετάβαση από και προς το Νοσοκομείο της Άμφισσας καθώς επίσης και την οικονομική κατάσταση των κατοίκων προτείνουμε, σε συνεννόηση με την Διοίκηση του Νοσοκομείου Άμφισσας και του Κ.Υ. Λιδωρικίου να διατίθεται ανά δεκαπέντε μέρες ή μια φορά το μήνα μια νοσοκομειακή υπάλληλος από το Νοσοκομείο Άμφισσας στο Κ.Υ. Λιδωρικίου η οποία θα πραγματοποιεί την αιμοληψία και τη συλλογή ούρων από τις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις των κατοίκων της περιοχής. Η μετακίνηση της ως άνω υπαλλήλου προκειμένου να μην υπάρχει κόστος στο Νοσοκομείο προτείνεται να γίνεται με υπηρεσιακό όχημα του Δήμου (το όχημα βοήθειας στο σπίτι) ή άλλο όχημα του Δήμου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων να αποστέλλονται από το Νοσοκομείο Άμφισσας στο Κ.Υ. από όπου θα τα παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι. 
  2. Όπως γνωρίζεται η κοινότητα Πενταπόλεως έχει στην ιδιοκτησία της χώρο επτά οικοπέδων ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή πλατείας. Παρακαλούμε όπως ενταχθεί στον προγραμματισμό των έργων του Δήμου και διατεθούν τα κονδύλια για να αρχίσει η διαμόρφωση του χώρου σε πλατεία. 
  3. Στην Κοινότητα Πενταπόλεως υπάρχει παιδική χαρά η οποία είναι σε κακή κατάσταση και χρειάζονται άμεσα χρήματα για την ανακατασκευή της προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο ατύχημα από τα παιδιά που την χρησιμοποιούν, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την διάθεση του αναγκαίου ποσού χρημάτων για την ανακατασκευή της . 
Παρακαλούμε όπως οι ανωτέρω προτάσεις ληφθούν υπ’ όψιν και υλοποιηθούν κατά το μέτρο του δυνατού ειδικότερα σε ότι αφορά την πρώτη πρόταση προς ανακούφιση των κατοίκων του Δήμου.

                                                                                                                       Μετά τιμής 
               Δ.Σ. του Συλλόγου Πενταπολιτών