16 Νοε 2015

Κοινωνική Οικονομία, μια εναλλακτική λύση

Μια όμορφη ταινία με παραδείγματα κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη. Η κοινωνική οικονομία αποτελεί βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, κοντά στον άνθρωπο, κοντά στις τοπικές κοινωνίες και τις ανάγκες τους. Με εφαρμογή σε πολλούς τομείς της οικονομίας όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ανακύκλωση, η μεταποίηση και ο τραπεζικός κλάδος.