31 Δεκ 2014

"Ξεμπλοκάρει" η κατασκευή του βιολογικού

Σύμφωνα με το Dorida News υπογράφηκε κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει την τροποποίηση της υγειονομικής διάταξης Α5/2280/83 και επιτρέπει τη δημιουργία εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού εντός της λεκάνης του Μόρνου. Η απόφαση αυτή αποτελεί την επιβράβευση του αιτήματος της τοπικής κοινωνίας για την άρση των ασφυκτικών νομικών περιορισμών γύρω από τη λίμνη. Όπως είναι γνωστό η προηγούμενη μελέτη προέβλεπε τα επεξεργασμένα λύματα του βιολογικού να διοχετεύονται μέσω αγωγών εκτός της λεκάνης του Μόρνου, έργο το οποίο απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ λόγω του μεγάλου κόστους. Η λύση που προκρίνεται φυσικά είναι η πιο οικονομικά και τεχνολογικά αποδεκτή.

Συγκεκριμένα, με την παρ. 2 του άρθρου 11 Α, (Μεταβατικές Διατάξεις), της ΚΥΑ που υπεγράφη, ορίζεται ότι: «Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων του οικισμού Λιδωρικίου και του σωφρονιστικού Καταστήματος Μαλανδρίνου με την προϋπόθεση ότι τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011, (ΦΕΚ Β/354), είτε με υπεδάφια διάθεση σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.500 μέτρων από τα όρια της ανώτατης στάθμης της λίμνης ή στο έδαφος σε απόσταση μεγαλύτερη των 3.500 μέτρων από τα όρια της ανώτατης στάθμης της λίμνης και πάντα σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145115/2014, (ΦΕΚ Β/354).